<strong>W ciągu kilku ostatnich dni na terenie Polski trwają ciągłe opady deszczu. W kolejnych dniach w południowo-wschodniej części kraju intensywność opadów może być większa. Pojawić się mogą silne i długotrwałe opady deszczu pochodzenia wielkoskalowego i też konwekcyjnego. "Jeżeli prognozy z niżem bałkańskim by się sprawdziły – pisze Grzegorz Zawiślak na forum Polskich Łowców Burz – może pojawić się kolejne tego roku zagrożenie powodzią w południowej oraz południowo-wschodniej części RP."</strong>
W ciągu kilku ostatnich dni na terenie Polski trwają ciągłe opady deszczu. W kolejnych dniach w południowo-wschodniej części kraju intensywność opadów może być większa. Pojawić się mogą silne i długotrwałe opady deszczu pochodzenia wielkoskalowego i też konwekcyjnego. „Jeżeli prognozy z niżem bałkańskim by się sprawdziły – pisze Grzegorz Zawiślak na forum Polskich Łowców Burz – może pojawić się kolejne tego roku zagrożenie powodzią w południowej oraz południowo-wschodniej części RP.”

Powodem tego jest chłodna masa powietrza z kierunku północno-zachodniego, która może spłynąć w kierunku południowym i doprowadzić do pojawienia się aktywnego niżu górnego. Na północny wschód od niego prognozuje się z kolei pojawienie się aktywnego środka dolnego. Efektem tego mogą być silne wiatry z kierunków północnych i odwrotne zjawisko fenowe, a w konsekwencji tworzenie się gęstych chmur, które mogą dać ulewne opady deszczu.

Jak informuje forum Polskich Łowców Burz, modele prognostyczne w takich sytuacjach nie szacują dobrze wielkości opadów i mogą być one znacznie większe. Obecnie szacuje się sumy opadów do 150 mm. Najbardziej intensywne opady mogą wystąpić w Małopolsce.

Wczoraj według informacji na forum PŁB, nad Polską przeszły co najmniej dwa tornada (wzmiankowany przypadek z Lubelszczyzny jest dalej weryfikowany, choć sporo przemawia za tornadem). Wcześniej obserwowane były linie szkwałowe w kilku rejonach Polski.

Zobacz też

  • Meteorologia: układ jest bardzo podobny do sytuacji z początku lipca 1997 roku

Źródła

  • Grzegorz Zawiślak – Niż bałkański – Forum Polskich Łowców Burz – 28 sierpnia 2010
  • Ilustracja prognozy opadów w rejonie Europy i Atlantyku na dzień 2 września 2010 – – 28 sierpnia 2010
  • Ilustracja prognozy opadów na terenie Niemiec (z widocznym fragmentem Polski) na dzień 2 września 2010 – – 28 sierpnia 2010

Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5