<strong>Po podniesieniu się poziomu wód w górnych odcinkach Odry, Wisły i ich dopływów, fala powodziowa przenosi się w rejony środkowej Polski, szczególnie na Wiśle. Dodatkowo 20 maja mogą wystąpić silne burze w centralnej części Polski, a jedynie woj. podlaskie i część warmińsko-mazurskiego będą wolne od burz.</strong>
Po podniesieniu się poziomu wód w górnych odcinkach Odry, Wisły i ich dopływów, fala powodziowa przenosi się w rejony środkowej Polski, szczególnie na Wiśle. Dodatkowo 20 maja mogą wystąpić silne burze w centralnej części Polski, a jedynie woj. podlaskie i część warmińsko-mazurskiego będą wolne od burz.

We Wrocławiu przygotowywana jest ewakuacja mieszkańców kilku osiedli.

Na dzień następny przygotowana jest kolejna specjalna strona: Sytuacja powodziowa w Polsce 21 maja 2010.

Sytuacja powodziowa w zlewni Odry

Bytom

Nadal w Bytomiu podmytych jest kilka dróg. Mimo, iż miasto nie borykało się z wylewem żadnej większej rzeki to nieczynna jest Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na drodze krajowej nr 88 (na wysokości CH Plejada) oraz ul. Celna (na wysokości byłych zakładów pracy) i ul.

Widzisz obecnie interesujący materiał, ale bez obaw kliknij również pełny raport (https://gruzjamojamilosc.pl/przeczytaj-i-zdecyduj/), a znajdziesz ciekawe informacje na ten wątek.

Szyb Zachodni.

Opole

W Turawie pojawiły się błędne informacje na temat niekontrolowanego zrzutu wody z turawskiego zbiornika – podawał je na swojej stronie internetowej wójt wsi[1].

Przecieka wał w Groszowicach – woda zalała ulicę Augustyna, zaczęła wdzierać się do niektórych piwnic, ale jeszcze nie zalała samych domów.

Mimo wczorajszych zapewnień władz miasta stan wody w Odrze nadal się podnosi i osiągnął w południe 799 centymetrów (hydrolodzy zapowiadali falę wysoką na maksymalnie 740 centymetrów). Sztab powodziowy zapewnia jednak, że wały są w stanie przyjąć nawet falę 10-metrową[2].

Oława

Po godzinie 18, poziom wody w Odrze wynosił 745 cm i był o 20 cm niższy niż w 1997, jednak sytuacja może ulec pogorszeniu.

Wrocław

Fala powodziowa na Odrze dotarła rano do Wrocławia i może przepływać aż do niedzieli 23 maja. O godzinie 6. rano w Trestnie, gdzie wpływa do Wrocławia, rzeka przekroczyła stan alarmowy o 25 cm i jej poziom wynosił 475 cm, o godzinie 14 przekroczyła stan alarmowy o 43 cm, a jej poziom wynosił 493 cm. Początkowo prognozowano, że kulminacyjna fala powodziowa dotrze do Wrocławia ok. godziny 13-14 w piątek 21 maja, jednak według danych IMGW opublikowanych ok. godziny 16:00, fala ta zacznie przepływać przez Wrocław w nocy z 21 (piątek) na 22 maja (sobota) ok. godziny 4:00. Szacuje się, że fala ociągnie wysokość 680 cm przy prędkości przepływu ok. 1900 – 2000 m³/s. Oznacza to, że woda powinna utrzymać się pomiędzy wałami przechodząc przez miasto.

Podejmowane działania mające skutkować spłaszczeniem fali:

 • zrzut wody na polder Lipki-Oława,
 • zalanie polderu Blizanowice-Trestno,
 • zalanie polderu Oławy.

Osiedla Nowy Dom, Opatowice, Blizanowice, Trestno i Mokry Dwór zostaną odcięte przez wodę od reszty miasta. Z jednej strony zalana zostanie ul. Opatowicka, a z drugiej polder Blizanowice – Trestno. Mieszkańcom tych osiedli miasto proponuje ewakuację, zapewniając transport.

W godzinach południowych zalane zostały Niskie Łąki, znajdujące się między Odrą a Oławą.

Dodatkowo, jeśli nastąpi niekontrolowany przelew na kanale Odra-Widawa, zagrożone podtopieniem będą osiedla: Zgorzelisko, Zakrzów, a także okolice Swojczyc i Kowala. Mieszkańcy Kowala rozpoczęli już przygotowania, przenosząc dobytek z suteren, piwnic i parterów domów i kamienic do wyżej położonych pomieszczeń.

Mimo, że woda ma szansę utrzymać się wewnątrz wałów, przesiąkaniem wałów podczas przepływania spłaszczonej fali zagrożone są osiedla: Opatowice i Zgorzelisko.

Na wały zakładane są szandory, które spiętrzą wodę, a słabsze odcinki uszczelniane są folią. Przygotowano także przenośne zapory przeciwpowodziowe do zabezpieczenia części Kozanowa oraz gumowe zapory wypełnione wodą, którymi ma być chroniona wyspa Na Piasku. Trwają prace zabezpieczające wały na Osobowicach oraz u ujścia Widawy do Odry.

Urząd miasta zdementował krążącą po mieście plotkę, że mają nastąpić długie przerwy w dostawie wody pitnej, w wyniku zalania terenów wodonośnych. Mieszkańcy Wrocławia pod wpływem tej informacji kupowali zapasy butelkowanej wody mineralnej, aż do wyczerpania zapasów w niektórych sklepach.

Sytuacja w mieście się ustabilizowała. Otwarto kolejne drogi, które zostały podmyte przez wodę. Zamknięte są jeszcze ulice: Zielona, Basenowa/Wierzbowa oraz Kokota. W akcji przeciwpowodziowej na terenie miasta zużyto ok. 6000 worków z piaskiem, czyli ok. 200 ton piasku.

Sytuacja powodziowa w zlewni Wisły

Przed południem wystąpiły deszcze u ujścia Wieprzu do Wisły.

Bieruń i Tychy

Pod wodą znajdują się domy w Bieruniu. Wczoraj wieczorem przeciekały cały czas także wały na zbiorniku paprocańskim w Tychach.

Mielec

Zanotowano obniżenie poziomu w Wisłoce wody o 60 cm, gdzie o godzinie 10.00 dnia dzisiejszego wynosił 750 cm. Większy spływ wody jest ograniczony stanem wody na Wiśle. Na Wiśle zanotowano spadek poziomu wody o 90 cm w Karsach i w Szczucinie o 46 cm. O 9:00 w Szczucinie notowano poziom 936 cm. W jest zamknięta droga wojewódzka Jaślany-Szczucin w m. Gawłuszowice oraz Mielec – Szczucin od Otałęży. W godzinach popołudniowych na drogę wojewódzką nr 983 w Woli Mieleckiej w rejonie mostu na Wisłoce zaczęła przedostawać się woda na odcinku około 50 m. Miejsce zostało oznakowane i zabezpieczone. Nieprzejezdne były drogi powiatowe: Gliny Małe – Borowa – w międzywalu Brnia Starego na dł. ok. 500 m, Czermin – Ziempniów – rozlewisko w okolicy przerwanego wału, Wampierzów – Zabrnie, Wola Mielecka – Przecław – w miejscowości Książnice, Padew Narodowa – Kębłów – krótki odcinek ok. 150 m. w m. Padew Narodowa oraz odcinek na ul. Grunwaldzkiej dł. ok. 50 m.
Do tej pory ewakuowano 563 osób tj. Ziempniów 63 gospodarstwa (250 os.), Zabrnie 95 gospodarstw (300 os.), Książnice 90 gospodarstw (12 os.) Gmina Padew Narodowa – przygotowano do ewakuacji przysiółek Wiry w m. Domacyny, 80 osób, zagrożenie z Babulówki.

Gmina Czermin – Ziempniów zatopionych ponad 63 gospodarstw (5 domów w budowie); gmina Wadowice Górne – m. Zabrnie zatopionych około 300 osób, napływ wody powoduje podtopienia kolejnych, trwa ewakuacja ludności, ciągle odbywa się uszczelnianie prawego wału rzeki Breń, który co raz bardziej przesiąka i zagraża miejscowościom Kosówka, Wadowice Dolne i Wampierzów.

Gmina Gawłuszowice – wzrasta zasięg podtopień oraz prowadzi się akcję uszczelniania wałów na rzece Stary Breń i Wiśle w m. Ostrówek i w m. Gawłuszowice – lewa strona Wisłoki, a także prawa Wisłoki i Wisły w m. Kliszów, Gawłuszowice i Wola Zdakowska.

Gmina Borowa – prowadzone są działania uszczelniające wały na rzece Stary Breń i Wiśle, zapotrzebowanie na worki przeciw powodziowe i ludzi do pracy przy wałach. Gmina Przecław – w miejscowości Biały Bór nastąpiło gwałtowne wezbranie Kanału Trześniowskiego, na prośbę Burmistrza dostarczono worki przeciwpowodziowe z Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Miejscowe podtopienia w pozostałych gminach w wyniku napływu wód gruntowych. Gmina Mielec – utrzymuje się woda w Książnicach, powoli stan wody opada, ewakuowana ludność przemieszcza się do swoich gospodarstw. Podtopionych jest jednak dalej 90 gospodarstw.

Połaniec

Wisła przerwała wał w Rybitwach pod Połańcem, woda kieruje się na stronę województwa świętokrzyskiego. Woda zalewa miejscowość Ruszcza. Bardzo poważnie zalana jest droga krajowa nr 79, która łączy Sandomierz z Krakowem.

Wg danych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Staszowie ewakuowano z terenu gmin: Łubnice, Osiek i Połaniec ponad 3465 osób (stan w czwartek 20.05 br. o godz. 15.10).

Warszawa

W Warszawie zaczął podnosić się poziom wody w Wiśle, zagrażając zalaniem niektórych terenów przy rzece.

Przypisy

  Źródła

  • Grzegorz Zawiślak – PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI, Ważna od 20.05.2010, godz. 08:00 CEST do 21.05.2010, godz. 08:00 CEST – Polscy Łowcy Burz – 20 maja 2010
  • Pogodynka – Dobowa suma opadów – – 20 maja 2010
  • Pogodynka – Aktualizowana mapa zlewni górnej Wisły ze stanem zagrożeń powodziowych – – 20 maja 2010
  • Pogodynka – Aktualizowana mapa zlewni górnej Odry ze stanem zagrożeń powodziowych – – 20 maja 2010
  • Pogodynka – Aktualizowana mapa zlewni Sanu ze stanem zagrożeń powodziowych – – 20 maja 2010
  • Pogodynka – Aktualizowana mapa zlewni Warty ze stanem zagrożeń powodziowych – – 20 maja 2010
  • Pogodynka – Aktualizowana mapa zlewni Środkowej Wisły ze stanem zagrożeń powodziowych – – 20 maja 2010
  • Urząd Miejski Wrocławia – Odra – alarm przeciwpowodziowy ogłoszony – – 20 maja 2010
  • Michał Potocki – Kilka wrocławskich osiedli ucierpi przez powódź – – 19 maja 2010
  • poludnik, Marcin Głogulski – Maj 2010 – Relacje na żywo – Polscy Łowcy Burz – 19-20 maja 2010
  • Sytuacja w powiecie mieleckim – – 20 maja 2010
  • Stabilizuje się sytuacja powodziowa – – 20 maja 2010

  Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5