<strong>Kilka zbiorników wodnych na Odrze w Czechach do wczoraj zatrzymywało duże masy wody, dzięki czemu m.in. w Raciborzu, który został zalany w 1997 roku poziom wody w Odrze był stabilny. Ze względu na przepełnienie tych zbiorników i już duże powodzie w Czechach może nastąpić zrzut wody z tych zbiorników.</strong>
Kilka zbiorników wodnych na Odrze w Czechach do wczoraj zatrzymywało duże masy wody, dzięki czemu m.in. w Raciborzu, który został zalany w 1997 roku poziom wody w Odrze był stabilny. Ze względu na przepełnienie tych zbiorników i już duże powodzie w Czechach może nastąpić zrzut wody z tych zbiorników.

W ciągu niecałej doby w pobliżu czeskich zbiorników retencyjnych spadło ok. 80 litrów wody na metr kwadratowy. Do pomocy mieszkańcom regionu wysłane zostało wojsko. W południowej części Polski, gdzie nie ustają opady od kilku dni, ewakuowano już kilkuset mieszkańców. Fala kulminacyjna na Odrze przeszła już przez Racibórz, ale możliwość zrzutu wody z czeskich zbiorników może przyczynić się do kolejnego podniesienia poziomu wody. W sąsiedztwie Raciborza, w Nieboczowach od kilku lat budowany jest duży zbiornik retencyjny, mający chronić duże miasta, z Wrocławiem włącznie, przed sytuacjami powodziowymi.

Źródła

  • Symbol czeskiej powodzi z 1997 r. w 90 proc. zalany – – 18 maja 2010
  • Morawy pod wodą; sytuacja krytyczna – – 18 maja 2010
  • Czechy-powódź-sytuacja – – 18 maja 2010

Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5