Coraz częściej mówi się o stosowania kar wobec dzieci. Rodzice, nauczyciele i opiekunowie muszą sobie zdawać sprawę z konsekwencji jakie niesie za sobą stosowanie przemocy wobec najmłodszych.
Coraz częściej mówi się o stosowania kar wobec dzieci. Rodzice, nauczyciele i opiekunowie muszą sobie zdawać sprawę z konsekwencji jakie niesie za sobą stosowanie przemocy wobec najmłodszych.

Monografia na temat aspektów prawnych karcenia dzieci (przedszkoleoltaszyn.pl) jest idealnym kompendium wiedzy na temat stosowania kar wobec dzieci oraz pomaga zrozumieć jak ważne jest, aby rodzice, wychowawcy i opiekunowie potrafili w wyważony i adekwatny sposób karać swoje pociechy. Jest to tym ważniejsze, że w prawie polskim od 2010 został wprowadzony prawny zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

Książka zawiera analizę społecznie kontrowersyjnego zagadnienia jakim jest karcenie dzieci. Omówiono je w odniesieniu do płaszczyzny historycznej oraz komparatystycznej, jak też poprzez zaprezentowanie poglądów doktryny i dorobku judykatury. Publikacja uwzględnia aktualny stan prawny wyznaczony przez wprowadzenie w Polsce w 2010 roku prawnego zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

Jest to książka nie tylko dla prawników, ale także dla tych wszystkich, których z różnych względów interesuje perspektywa prawna karcenia dzieci, a więc przede wszystkim rodziców, opiekunów oraz osób profesjonalnie zaangażowanych w działania na ich rzecz.

"Karcenie dzieci. Perspektywa prawna"
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer Polska
Autor: Radosław Krajewski

Źródło: Media Forum Sp. z o.o.