Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju jest instytucją kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Muzeum mieści się w pochodzącym z 1605 r. młynie papierniczym – bezcennym w skali światowej zabytku techniki. Budynek jest jednym z najciekawszych pod względem architektonicznym obiektów przemysłowych w Europie.
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju jest instytucją kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Muzeum mieści się w pochodzącym z 1605 r. młynie papierniczym – bezcennym w skali światowej zabytku techniki. Budynek jest jednym z najciekawszych pod względem architektonicznym obiektów przemysłowych w Europie.

Elementami charakterystycznymi dla papierni są dach kryty gontem, zakończony od zachodu barokowym szczytem wolutowym oraz oryginalny pawilon wejściowy.

Muzeum Papiernictwa zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem zabytków związanych z papiernictwem, drukarstwem oraz miejscowością Duszniki Zdrój. Obiekt muzealny może poszczycić się m.in.: największą w kraju kolekcją zabytkowych sit papierniczych i papierów ze znakami wodnymi, zbiorem wzorników papierów i wyrobów papierowych, dawnymi maszynami wykorzystywanymi w papiernictwie i drukarstwie, jedną z najcenniejszych w Europie kolekcją przyrządów do badania właściwości papieru. W swojej kolekcji posiada również: zbiór obrazów związanych z dusznicką papiernią (portrety dawnych właścicieli młyna) oraz z Dusznikami, bogaty zbiór ikonografii do Dusznik Zdroju oraz największy w kraju księgozbiorem dotyczącym historii papiernictwa.

Wystawy prezentują historię papiernictwa, technologię przemysłu papierniczego w XIX-XX w. oraz dzieje drukarstwa. Ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszy się pokazowa produkcja papieru prowadzona wg średniowiecznej techniki. Każdy może wziąć udział w warsztatach czerpania papieru, a wyprodukowane przez siebie arkusze otrzymuje na pamiątkę pobytu w Muzeum.
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój jest także znaczącym ośrodkiem badań dziejów papiernictwa. Powstało tu prawie 200 artykułów i 8 książek naukowych i popularno-naukowych z zakresu historii papiernictwa, introligatorstwa, czy ekologii. Dusznicka papiernia zaliczana jest do największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska – rocznie zwiedza ją ok. 60 tys. osób. Od 2001 roku Muzeum organizuje festyn "Święto Papieru"- imprezę popularyzującą wiedzę o papierze (lipiec/sierpień).

Informacje zebrane na potrzeby cyklu: Ciekawe miejsca

Źródło: Stylownik