Niż baryczny

Niż baryczny

Możliwe powodzie w południowo-wschodniej Polsce z powodu niżu bałkańskiego

W ciągu kilku ostatnich dni na terenie Polski trwają ciągłe opady deszczu. W kolejnych dniach w południowo-wschodniej części kraju intensywność opadów może być większa. Pojawić się mogą silne i długotrwałe opady deszczu pochodzenia wielkoskalowego i też konwekcyjnego. „Jeżeli prognozy z niżem bałkańskim by się sprawdziły – pisze Grzegorz Zawiślak na forum Polskich Łowców Burz – może pojawić się kolejne tego roku zagrożenie powodzią w południowej oraz południowo-wschodniej części RP.”